bМТ- Бургас Медия Тренд

В Созопол ще се изгражда Общински медицински център

  03.05.2023 12:25
В Созопол ще се изгражда Общински медицински център

Днес Община Созопол подписа договор с „Медицински център д-р Маджуров“ за учредяване възмездно право на строеж в имот в м. Мисаря, където ще бъде изграден медицински център за нуждите на населението.

Обектът е включен в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти– Общинска собственост за 2023“ и има за цел да осигури по-добри условия за целогодишно медицинско обслужване на населението.

Проектът предвижда изграждане на четириетажна сграда с прилежащ паркинг върху ПИ с идентификатор 67800.503.539 и ще помещава кабинети за общопрактикуващи лекари и образна диагностика, педиатричен, кардиологичен, ортопедичен, гинекологичен и други кабинети, зала за провеждане на хемодиализа, както и стационар за наблюдение и лечение до 24 часа.

Темата Здравеопазване е сред приоритетите на Тихомир Янакиев, по който Общината работи от години, за да могат жителите и туристите да получават качествени здравни грижи.

След Решение на Общински съвет по внесена докладна-записка от Кмета през м. февруари 2023 г., бе проведен публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж на общински Медицински център, в който класиран на първо място бе „Медицински център д-р Маджуров“. В новоизградения общински Медицински център Община Созопол ще притежава собственост не по-малко от 388,69 кв.м. от общата застроена площ.
 


Свързани новини
Последни новини
Анкета
Чиста ли е водата по българското Черноморие?

Резултати