bМТ- Бургас Медия Тренд

Бюджет 2024 г. на Община Бургас, вижте какво предвижда (ВИДЕО)

  18.01.2024 15:00
Бюджет 2024 г. на Община Бургас, вижте какво предвижда (ВИДЕО)

"Бургас Медия Тренд" предава на живо подготвените от общинската администрация основни параметри на Бюджет 2024 на Бургас. Общо 505 684 890 млн. лв. е неговата макрорамка. 

Параметрите представят кметът Димитър Николов и заместниците му от малката зала на Общинския съвет: 

 През следващата седмица бюджетът ще бъде подложен на обществено обсъждане, а след това перо по перо ще бъде разгледан и гласуван в местния парламент.

„Повече средства за децата, здравето, образованието, добрата градска среда и инвестициите, свързани с нови възможности за бизнеса. Това е заложено в новия проект за бюджет за настоящата година. Голямата тема, на която е подчинена неговата философия, както и цялостната ми управленска програма за мандата, е демографията. Много от проектите и дейностите за 2024 г. ще се осъществят в кварталите и съставните селища на Бургас.“, каза кметът Николов.

Основните акценти в проектобюджета са следните:

- Инвестиции в децата и младите хора на Бургас;

- Инвестиции в добри условия за живот, добра жизнена среда и чиста околна среда;

- Инвестиции в създаването на нови възможности за бизнес развитие в Бургас.

Макрорамката включва най-общо 4 направления:

1. Делегирани държавни дейности.

2. Дейности общинска отговорност.

3. Преходен остатък.

4. Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз.

В частта на делегираните държавни дейности проектът е разработен на базата на заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Определените средства за Община Бургас са в размер на 228 млн. лв., което е с 14.1 % повече спрямо тези за 2023 г. С най-голямо увеличение са средствата за социални дейности – 54 %, и за образование – 12.3 %.

За финансиране на местни дейности са предвидени 171 млн. лв., от които с източник данъците на гражданите на Бургас са по-малко от половината – 48 %. От останалите – 22 % са приходи от дейността и услугите на Общината и общинските предприятия, 11 % са средства за местни дейности от държавата и 19 % са заемни средства.

Във връзка със забавянето на бюджетната процедура за 2023 г. и предоставянето в края на годината на средства по Национални програми, формираният преходен остатък е в размер на 35 млн. лв., в т.ч. 21 млн. лв. за делегирани държавни дейности и 14 млн. лв. за дейности общинска отговорност.

По отношение на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, стойността, определена за 2024 г., е в размер на 71 млн. лв. Това са за защитени и одобрени за Община Бургас проекти по програми, за които се очаква подписването на договори и предоставянето на средствата от страна на държавата за тяхното изпълнение.

„Надаваме се в най-скоро време да подпишем договорите и сме създали пълна организация с бързи темпове да стартираме изпълнението по проектите, в резултат на което чрез получените средства от европейските програми ще компенсираме необходимостта от разходване на публични средства с източник местните данъци и такси на гражданите на гр. Бургас.“, добави кметът Николов.

В представянето на бюджета участваха зам.-кметовете Чанка Коралска, Диана Саватева, Станимир Апостолов, Михаил Ненов и Манол Тодоров, както и председателят на местния парламент Михаил Хаджиянев.

„Бюджетът е балансиран и то не само счетоводно. Много от планираните инвестиции са в съставните селища. Така че бюджетът осигурява баланс между център и периферия.“, каза зам.-кметът по финансите Станимир Апостолов.

„Имаме големи събития в спортния календар на Бургас. Неслучайно сме ги планирали извън лятото. Така ще удължим активния туристически сезон и ще се постараем да извлечем от тях и икономически ползи. Бюджетната рамка за спорта е увеличена, в сравнение с миналата година.“, заяви зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров.

„Подкрепа за благосъстоянието на гражданите. Към това са насочени дейностите в моя ресор. Предвиждаме различни подкрепящи програми както за учениците, така и за учителите. Акценти в здравеопазването ще са превенцията и привличането на медицински специалисти. Значително се повишава финансирането на грижата за най-уязвимите.“, коментира зам.-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов.

„Тази година сме изправени пред голямото предизвикателство да наваксаме изгубеното време през предишните 2 години, когато множество програми чакаха „на трупчета“. Предстои изпълнението на множество инфраструктурни проекти, за които има осигурено финансиране. Продължаваме и с поетапното изпълнение на програмата „Моят град, моята улица, моят квартал“. Там имаме завършени близо 70 проекта. Но чакат още 60 одобрени за изпълнение.“, сподели зам.-кметът по строителството Чанка Коралска.

„Аз мога да кажа, че тази година ще имаме и повече пари за култура. Това ще ни позволи да задържим и развием позициите на Бургас като лидер в национален план. Сред акцентите в програмата са ремонтите на над 10 читалища, съхраняването и обезопасяването на скулптурния парк на града.“, каза от своя страна зам.-кметът по култура Диана Саватева.

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗДРАВИ, АКТИВНИ И ОБРАЗОВАНИ ДЕЦА В БУРГАС (1)

- Увеличаване на инвестициите в ОБЩИНСКА ИНВИТРО ПРОГРАМА - с 20 %.

- Увеличаване на средствата за раждане на дете в Бургас – с 11 %.

- Надграждане на 6-те ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ с нови - за превенция, и профилактика на хранителните разстройства, за регулиране приема на анаболни стероиди и енергийни напитки, за подкрепа на деца с увреждания от аутистичния спектър, за скрининг на метаболитния синдром (затлъстяване, артериална хипертония и преддиабет) при деца от 7 до 14 и от 15 до 18 години и т. н.

- Ремонтите на ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ в детските градини и училищата продължават.

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗДРАВИ, АКТИВНИ И ОБРАЗОВАНИ ДЕЦА В БУРГАС (2)

- Надграждане на успехите в основното и средно училище с нови акценти:

Подобряване на функционалната грамотност и постигане на по-добри резултати при външното оценяване на учениците от Бургас - нови общински програми „Млади учители“ и „Успешни на изпита“

Развитие на умения на бъдещето – нови направления: Информационни технологии, роботика и изкуствен интелект и Екология и зелено предприемачество

Увеличени средства за подкрепа за студентите от Бургас с нови възможности за отличниците – 17.5 %

Осигуряване на средства за провеждане на културни, спортни и научни конференции (продължава),

Възможности за домакинства на международни олимпиади – хуманитарни науки и компютърни технологии (продължава)

Осигуряване на добра среда за обучение в училищата и детските градини на Бургас

Нови сгради на училища - ОУ "Хр. Ботев" Сарафово, ППМГ "Акад. Никола Обрешков", ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", кв. „Крайморие“

Ремонти на училища - ОУ "Антон Страшимиров", ОУ "Георги Бенковски", ОУ "Христо Ботев" Сарафово, Пристройка към ОУ "Васил Априлов"

Ремонти на детски градини - ДГ "Ален мак" Сарафово, ДГ "Вълшебство", ДГ „Вълшебство“, Детска ясла №3, ДГ „Детелина“

Начало на изграждане на нов Студентски кампус.

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

- Нови общински програми за профилактика на социално-значимите заболявания

- Разкриване на нова социална услуга за хора с деменция социална градина - „Грижовник“

- Привличане на студенти от направления „Социална педагогика“ и „Психология“ за стажове в социалните услуги

- Нова инициатива за свързване чрез социално доброволчество – учениците от бургаските училища и пенсионерски клубове за преодоляване на социалната изолация

- Създаване на по-добри условия за диагностика и лечение на гражданите на Бургас:

Изграждане на нова поликлинична база на Белодробна болница

Основен ремонт на Дентален център със създаване на възможности за разкриване на педиатричен кабинет и спешен прием

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СПОРТ (1)

- Създаване на нови възможности за спорт и активно свободно време на младите:

- Изграждане на нова зала за спорт в рамките на кв. „Меден рудник“

- Обособяване на нови зони за скейтпарк и паркур

- Ремонт на Тренировъчна зала „Нефтохимик“

- Организиране и домакинство на нови спортни събития - Купа „Дейвис“, 9th Golden Age gym festival 2024, Световно К1 верига “GLORY”, Европейска първенство по водна топка, Световна купа по спортна акробатика, Маратон „Бургас“

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ДЕМОГРАФИЯ = ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ КУЛТУРА

- НОВА Програма „Достъпна култура“ - в 3 направления за подпомагане на деца, творчески състави и публики от периферията за посещение на културни събития в общинския център

- Подкрепа за младите творци и разгръщане на партньорствата с културните институти, творческите общности и филиалите на НХА и СУ

- Финансиране на нови археологически разкопки

- Продължават мащабните събития в зоната на Морска гара – Spice Music Fest, Burgas Summer Live, Teen Boom Fest, Фестивал на рибата и виното

- Нови теми и акценти в тематичните уикенди, например Палео уикенд по идея на Природонаучния музей

- Обновяване и модернизация на културна инфраструктура

- Пълно обновяване на 10 читалища по Плана за възстановяване и устойчивост - в града и съставните селища

- Реставрация и укрепване на скулптурен парк в Морската градина и Парк „Езеро“

- Първи етап от превръщането на Къщата на Шагунов в Дом на музиката

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА (1)

- Втора пътна връзка на комплекс Меден рудник с града и Южното Черноморие (Южен обход на кв. „Меден рудник“)

- Довършване реконструкцията на ул. „Одрин“

- Цялостна реконструкция на общински път Бургас – Черно море – Рудник Брястовец – Драганово

- Изграждане на базисна инфраструктура в нов квартал „Хоризонт“

- Основен ремонт на общински път, свързващ двата портала на „Лукойл Нефтохим“

- Изграждане на ново кръгово на ул. „Д. Димов“ с ул. ”Н. Петков“

Реконструкция на улиците:

„Патриарх Евтимий“

„Дебелт“

„Гладстон“

„Оборище“

„Асен Златаров“

„Ивайло“

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА (2)

- Основна реконструкция на ул. “Д-р Нидер“

- Основен ремонт на ул. „Индустриална“

- Ремонти на улична мрежа, детски и спортни площадки в съставните селища на общината

- Ремонти в градски паркове - парк „Славейков“, парк „Изгрев“, парк „Езеро“

- Мерки за енергийна ефективност в административни, спортни и културни общински сгради

- Изграждане на етажен паркинг – в двора на УМБАЛ до Детската болница

- Проектиране на етажен паркинг на ул. „Гурко“

- Продължава програмата „Моят град, моята улица, моят квартал“

- Подмяна на съществуващото осветление с енергийно ефективно в Приморски парк,

кв. „Горно Езерово“ и кв. „Сарафово“

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА

- Система за разделно събиране на биоразградими отпадъци и третирането им в „Анаеробна инсталация“ с цел производство на електроенергия и компост.

- Започва изграждането на трета клетка за смесени битови отпадъци с инсталация за RDF.

- Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологосъобразни форми на отопление на домакинствата в гр. Бургас и квартали

- Начало на изграждането на нов Приют за безстопанствени кучета, с кастрационен център, център за социализация и осиновяване.

 

 

- Прилагане на мерки за Енергийна ефективност – със средства от ПВУ за публична инфраструктура:

Административни сгради: ЦАУ „Възраждане“, сграда ул. „Конт Андрованти“, ул. „Шейново“ 24

Кметства: Маринка, Твърдица, Димчево, Черно море, Брястовец

Културни сгради: Младежки културен център

Читалища: в с. Брястовец, Българово и Равнец, в кв. „Меден рудник“, „Победа“, „Долно Езерово“, „Братя Миладинови“, „Изгрев“, „Сарафово“, „Ветрен“

Спортни сгради: покрит плувен басейн в кв. „Меден рудник“, портна зала „Нефтохимик“ в к-с Лазур

 

Прилагане на мерки за Енергийна ефективност със средства от ПВУ за многофамилни жилища:

Меден рудник, бл. 69 Меден рудник, бл. 13 Изгрев, бл. 23 (вх. 1, 2 и 3)

Меден рудник, бл. 30 Меден рудник, бл. 81 Изгрев, бл. 66

рудник, бл. 12 рудник, бл. 14 (5 до 11 вх.) Славейков, бл. 10

Меден рудник, бл. 411 Меден рудник, бл. 100 Изгрев, бл. 35, вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Меден рудник, бл. 417 Меден рудник, бл. 487 Изгрев, бл. 44

Меден рудник, бл. 4 Меден рудник, бл. 91 Изгрев, бл. 28 А

Меден рудник, бл. 8 Меден рудник, бл. 20 (вх. А и Б)

Меден рудник, бл. 405 Меден рудник, бл. 113

Меден рудник, бл. 78 Меден рудник, бл. 75

Меден рудник, бл. 6 Лазур, бл. 79

Меден рудник, бл. 86 Изгрев, бл. 18

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

- Повече средства за общинска програма за подкрепа за малки и средни предприятия

- Общинска програма за подпомагане на стартиращи предприятия и инициативата БулевАрт

- Привличане на нови сертифицирани инвеститори и осигуряване на финансиране на довеждаща инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

- Създаване на индустриална зона с цел привличане на нови инвеститори в Зона 12-ти километър – в близост до автомагистрала Тракия.

- Довеждаща и вътрешна инфраструктура на фаза 2 по проекта на Индустриалния парк с цел привличане на нови инвеститори

- Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриални територии

- Нови форми на промотиране на възможностите за бизнес и развитие в Бургас – в България и в чужбина

- Подобряване условията за бургаските рибари в 5 пристанища.

 


Свързани новини
Последни новини
Анкета
Чиста ли е водата по българското Черноморие?

Резултати