bМТ- Бургас Медия Тренд

Екоминистърът: Огромни дюнни територии са безвъзвратно загубени от безобразни строежи

  21.01.2024 10:01
Екоминистърът: Огромни дюнни територии са безвъзвратно загубени от безобразни строежи

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов одобри Методика за картографиране, определяне на граници и типа пясъчни дюни за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

"Най-сетне разполагаме с този ключов документ, който трябваше да го има преди много години. Огромни ценни дюнни територии са безвъзвратно загубени и заличени от безобразни строежи. Методиката е разработена и рецензирана от няколко екипа български учени и се позовава на почти 100 водещи научни публикации в областта, детайлни междунарни консултации и най-добри практики в много страни. Ще са необходими изключително креативни и безхаберни деструктивни умения и натиск, за да бъде тя оспорена", каза екоминистърът. 

С регламента МОСВ цели да осигури опазването на тези природни обекти и да преустанови нарушенията на закона, които водят до увреждането им.

Методиката е разработена със съдействието на Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките и е рецензирана от двама учени от СУ „Св. Климент Охридски“.

"Това беше шестмесечна битка, която водихме с различни заинтерсовани страни, доста от които няма да бъдат особено доволни от окончателния и категоричен подход в оценката на това кое е и кое не е дюна. От тук нататък всеки, който реши да твърди, че дюната не е дюна и че може да си построи върху нея хотел или триетажно бетонно бунгало, да паркира джипа си отгоре или да разпъва палатка, ще трябва да се сблъска с ясни критерии, които ще даде възможност на властите да го изхвърлят оттам или на гражданите да заведат ефективно дело срещу нарушителя", допълни  Юлиян Попов. 

За създаването на методиката са направени обобщения на най-важните научни източници по отношение на крайбрежната геоморфология и фитоценологичните характеристики на дюните, както на международно, така и на национално ниво. Библиографията на методиката включва почти сто научни публикации. Разгледана е и съществуващата информация за уязвимостта на дюнните местообитания, особено от засилващия се антропогенен натиск в крайбрежните територии, както и различните усилия на институциите и проблемите при тяхното проучване и опазване.

"Ще има много нарушители и много спорове. Една трета от дюните са частна собственост и интересите за тяхното унищожаване и застрояване е огромен. Благодарение на медтодиката обаче всяко едно подобно безобразие ще може да се атакува ефективно и да бъде прекратено. Предстои подробно картиране на дюните, което ще се наблюдава стриктно и периодично. Предстои и уточняване на контролни отговорности и санкции, както и широка разяснителна кампания за подхода и за стойността на защитените в закона дюни", разясни екоминистърът. 

Методиката е в съответствие и с изискванията за едромащабно картиране, процедурите, предложени в нея, са съвременни и могат научно да докажат наличието, обхвата и характеристиките на дюнния релеф.

 


Свързани новини
Последни новини
Анкета
Чиста ли е водата по българското Черноморие?

Резултати