bМТ- Бургас Медия Тренд

Ще има ли нов курорт на „Каваци“ край Созопол, след като дюните там изчезват при последното картиране?

  14.04.2023 15:00
Ще има ли нов курорт на „Каваци“ край Созопол, след като дюните там изчезват при последното картиране?

Българска фондация Биоразнообразие обжалва решението на Директора на РИОСВ – Бургас за изготвяне на ПУП-ПРЗ на парцел на “Каваците” без извършване на екологична оценка.

Проблем с картографирането на дюните край Каваци - има разминаване в становищата на учените

БФБ от дълги години работи  за опазване на Черноморското крайбрежие и съхраняване на малкото останали незасегнати от строителството територии. Местността „Каваци“, южно от Созопол е едно от емблематичните места, както за усилията на неправителствените организации и гражданското общество за опазване на природата, така и за желанието на инвеститорите да ги застрояват.

"Затова и поредното инвестиционно намерение за строеж на сгради и курорт от 3 май 2022 г. не е изненадващо. Изненадващо е обаче защо след като през лятото на 2022-ра експерти от БАН и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” картират дюните в района, в края на август МОСВ издава заповед за ново проучване. Още по-любопитно е огромното разминаване между последното “картиране” и предишните изследвания, а именно - последното проучване след "подробно обследване” на имота, в който трябва да изникне новия курорт заключава,  че в границите му “както и на терените в непосредствена близост няма дюнни образувания”, казват от фондацията. “Каваците” са уникален и неповторим дюнен комплекс с цялата палитра на пясъчните местообитания – морски плаж, зараждащи се дюни, бели подвижни дюни и сиви дюни, облесени дюни и влажни понижения между тях. В района още в миналото са обявени Поддържан резерват „Пясъчна лилия“ и Природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваци“, както и натура 2000 зона по Директива за птиците „Бакарлъка“.

Дюните по силата на Конституцията на Република България са изключителна държавна собственост и като такива не могат да бъдат собственост на частни лица, нито да се използват за нужди, различни от тяхното опазване или възстановяване.

"Именно това е в основата на желанието на различни инвеститори да докажат, че на Каваци никога не е имало дюни и това, което всички можем да видим с очите си не са дюни, а изоставени земеделски земи. Може би тъкмо по тази причина последното “картиране” на дюни е направено на 19 октомври в разрез с изготвената методология, когато шансовете типичната за дюните растителност да бъде наблюдавана са нищожно малки. Още повече - зад него не стоят специалисти с нужната квалификация", казват от БФБ и питат: 

Защо обаче директорът на РИОСВ-Бургас избира да стъпи единствено на него, когато решава, че няма нужда да се извършва екологична оценка за изготвянето на ПУП-ПРЗ за този имот?

"Това е въпрос, на който ние не можем да си отговорим, особено като имаме предвид, че в комисията за приемане на специализираната карта, представител на МОСВ изразява несъгласие с представените данни като изтъква, че макар за “определянето на наличието, вида и местоположението на дюните следва да са водещи обективните научни наблюдения и експертиза…В конкретния случай обаче, резултатите от проучванията според МОСВ не позволяват да бъде взето обективно решение. Случаят става още по-любопитен, ако прибавим и факта, че процедурата за изграждане на “сгради за отдих и курорт” в съседен имот е спряна именно защото “имотът на възложителите вероятно … е част от обширен и непрекъснат в миналото дюнен комплекс в местността „Каваци“. Още по-голяма тревога буди фактът, че РИОСВ Бургас води дългогодишна политика за защита и опазване на дюните в местност Каваци", твърдят природозащитниците. 

Всички тези противоречия, карат Българска фондация Биоразнообразие да поиска от Министъра на околната среда и водите да отмени решението на директора на РИОСВ Бургас да не се извършва екологична оценка на план за застрояване на дюните в местността Каваци до Созопол.


Свързани новини
Последни новини
Анкета
Чиста ли е водата по българското Черноморие?

Резултати